เกี่ยวกับเราDD-Wealth พร้อมแบ่งปันให้คุณทุกคน

เพื่อให้คุณ ‘มีความสุขรอบตัว มั่งคั่งรอบด้าน’ นี่คือจุดมุ่งหมายของการก่อตั้ง DD-Wealth

คุณคงสงสัยว่า เราคือใคร เราทำอะไร และเราทำเพื่อใคร ทุกคำถามเหล่านี้เรามีคำตอบ


DD-Wealth คือใคร

เราคือ ‘เพื่อน’ ที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณตลอดเส้นทางการดำเนินชีวิต ทีมงาน DD-Wealth พร้อมที่จะให้คำแนะนำและดูแลคุณ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนเส้นทางแห่งความมั่งคั่งและมั่นคง ควบคู่ไปกับวางแผนอนาคตอย่างรอบด้าน โดยที่คุณสามารถเป็นผู้ออกแบบแผนนั้นได้ด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม


DD-Wealth

D – Design your Future     =        ช่วยออกแบบอนาคตของคุณ

D – Deluxe Distinction       =        สร้างความแตกต่างอย่างสุดยอด

W – Road to Wealth          =        พาคุณเดินทางสู่ความมั่งคั่ง


DD-Wealth ทำอะไร

เราคือทีมงานที่ปรึกษาการเงิน มีหน้าที่ให้บริการคำปรึกษา จัดทำแผนการเงิน และช่วยกำหนดกลยุทธ์การบริหารการเงิน ด้วยหลักการจัดสรรเงินอย่างเป็นระบบภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Plan Best…Great Life’ วางแผนดี ชีวิตดี ที่สำคัญ DD-Wealth ทำงานอย่างมืออาชีพตามหลักวิชามาตรฐาน CFP ซึ่งเป็นคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพนักวางแผนการเงิน


DD-Wealth ทำเพื่อใคร

ทีมงานที่ปรึกษาการเงิน DD-Wealth ทำงานเพื่อคุณทุกคนที่มีเป้าหมายทางการเงิน รวมไปถึงผู้ที่กำลังมองหาเส้นทางอนาคต ผู้ที่อยากสร้างครอบครัว อยากสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับชีวิต


เป้าหมายของ DD-Wealth คือ การได้เห็นคุณทุกๆคนอ่านออกเขียนได้ เข้าใจเรื่องวางแผนการเงิน ขอเพียงคุณต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน อยากบรรลุเป้าหมายทางการเงิน อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อยากมีอิสรภาพทางการเงิน และสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ทุกอย่างที่เป็นเป้าหมายของคุณ DD-Wealth พร้อมที่จะทำเพื่อคุณ


‘สุขรอบตัว มั่งคั่งรอบด้าน พร้อมแบ่งปันให้ทุกคน’ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะให้คุณได้วางแผนการเงินรอบด้านให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า ‘Plan Best…Great Life’ เพียงรู้จักเรา ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอน


ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่าน

DD-Wealth

DD-WEALTH Team
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Jidapa Srimuang,CFP® (Jida.)

อดีตนักกีฬาทีมชาติ เริ่มงานด้านการเงินด้วยการเป็นพนักงานธนาคาร เพราะ”ปัญหาเรื่องเงิน ต้องแก้ด้วยการวางแผนการเงิน” ได้สัมผัสจริงว่าเพียงแค่ฝากเงิน ไม่อาจบรรลุเป้าหมายเรื่องการเงิน พัฒนาความรู้และฝึกวินัยตัวเอง วางแผนการเงินแบบจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินชีวิตภายใต้คอนเซ็ปท์ "สุขรอบตัว มั่งคั่งรอบด้าน" ประสบการณ์ให้บริการวางแผนการเงินลูกค้ากว่า 10,000 ราย มีทีมงานที่ปรึกษาการเงินมากกว่า 100 ท่าน พร้อมให้บริการทางการเงิน เพื่อให้คุณลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ลงทุนสร้างความมั่งคั่ง ปกป้องธุรกิจ ส่งต่อมรดกอย่างยั่งยืนสู่ทายาท

Jidapa Srimuang,CFP® (Jida.)

อดีตนักกีฬาทีมชาติ เริ่มงานด้านการเงินด้วยการเป็นพนักงานธนาคาร เพราะ”ปัญหาเรื่องเงิน ต้องแก้ด้วยการวางแผนการเงิน” ได้สัมผัสจริงว่าเพียงแค่ฝากเงิน ไม่อาจบรรลุเป้าหมายเรื่องการเงิน พัฒนาความรู้และฝึกวินัยตัวเอง วางแผนการเงินแบบจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินชีวิตภายใต้คอนเซ็ปท์ "สุขรอบตัว มั่งคั่งรอบด้าน" ประสบการณ์ให้บริการวางแผนการเงินลูกค้ากว่า 10,000 ราย มีทีมงานที่ปรึกษาการเงินมากกว่า 100 ท่าน พร้อมให้บริการทางการเงิน เพื่อให้คุณลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ลงทุนสร้างความมั่งคั่ง ปกป้องธุรกิจ ส่งต่อมรดกอย่างยั่งยืนสู่ทายาท

Chaiwat Pattanapiboon, CFP®️ (TUI.)

จากอดีต Programmer สู่ นักวางแผนการเงิน CFP ผู้เชื่อมั่นในคติ"ทุกย่างก้าว เริ่มต้นที่ก้าวแรก" ผู้เชี่ยวชาญในการพูดให้เห็นภาพอย่างมีหลักการและเหตุผล เพื่อให้คำแนะนำและบริการด้านการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร

Chaiwat Pattanapiboon, CFP®️ (TUI.)

จากอดีต Programmer สู่ นักวางแผนการเงิน CFP ผู้เชื่อมั่นในคติ"ทุกย่างก้าว เริ่มต้นที่ก้าวแรก" ผู้เชี่ยวชาญในการพูดให้เห็นภาพอย่างมีหลักการและเหตุผล เพื่อให้คำแนะนำและบริการด้านการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร

Wanwimon Mokmak, APFT ™ (TITLE.)

จากนักวิจัยสายวิทยาศาสตร์ ที่หลงใหลงานทางด้านการเงิน และการลงทุน สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ มีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา 11 ปี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวางแผนภาษี วางแผนประกันชีวิต และการลงทุนให้ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 500 ราย ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปัจจุบันได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้อย่างต่อเนื่องสู่บทบาทนักวางแผนการเงิน CFP ในการวางแผนการเงินให้ได้ในทุกมิติอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

Wanwimon Mokmak, APFT ™ (TITLE.)

จากนักวิจัยสายวิทยาศาสตร์ ที่หลงใหลงานทางด้านการเงิน และการลงทุน สู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ มีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา 11 ปี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวางแผนภาษี วางแผนประกันชีวิต และการลงทุนให้ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 500 ราย ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปัจจุบันได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้อย่างต่อเนื่องสู่บทบาทนักวางแผนการเงิน CFP ในการวางแผนการเงินให้ได้ในทุกมิติอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

Narongrat Wacharareungchai (IC) (TOY.)

จากประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินให้ลูกค้าสินเชื่อสถาบันการเงินที่มากกว่า 20 ปี ด้วยทัศนคติที่มั่นคง ศรัทธา และเชื่อมั่นว่า “คนไทย ต้องมีชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมา คนไทยต้องมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง” ดังนั้นผมจึงรู้ว่า “คุณต้องการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเรา”

Narongrat Wacharareungchai (IC) (TOY.)

จากประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินให้ลูกค้าสินเชื่อสถาบันการเงินที่มากกว่า 20 ปี ด้วยทัศนคติที่มั่นคง ศรัทธา และเชื่อมั่นว่า “คนไทย ต้องมีชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมา คนไทยต้องมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง” ดังนั้นผมจึงรู้ว่า “คุณต้องการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเรา”

Vissuta Boonchoey (IC) (NATTIE DD)

อดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สู่อาชีพที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ วางแผนการเงินเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ ให้บริการวางแผนการเงินรอบด้าน วางแผนค่าใช้จ่าย วางแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนการลงทุน วางแผนภาษี และวางแผนส่งต่อมรดก พร้อมมีส่วนร่วมตลอดเส้นทางการบริการแผนการเงินของลูกค้าทุกท่าน

Vissuta Boonchoey (IC) (NATTIE DD)

อดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สู่อาชีพที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ วางแผนการเงินเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ ให้บริการวางแผนการเงินรอบด้าน วางแผนค่าใช้จ่าย วางแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนการลงทุน วางแผนภาษี และวางแผนส่งต่อมรดก พร้อมมีส่วนร่วมตลอดเส้นทางการบริการแผนการเงินของลูกค้าทุกท่าน

TIDAWAN DD (WANN,)

ดิฉันหวาน ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านวางแผนการเงินรอบด้านอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์บรรลุเป้าหมายชีวิต เพราะเรื่องเงินๆทองๆไม่แน่นอน แต่ เรื่องเงินเฟ้อมีแน่นอนอย่าให้เงินออมปัจจุบันของคุณด้อยค่าลงในอนาคต”ความสุขคุณเลือกได้” เริ่มต้นวันนี้ด้วยการวางแผนการเงินกัน

TIDAWAN DD (WANN,)

ดิฉันหวาน ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านวางแผนการเงินรอบด้านอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์บรรลุเป้าหมายชีวิต เพราะเรื่องเงินๆทองๆไม่แน่นอน แต่ เรื่องเงินเฟ้อมีแน่นอนอย่าให้เงินออมปัจจุบันของคุณด้อยค่าลงในอนาคต”ความสุขคุณเลือกได้” เริ่มต้นวันนี้ด้วยการวางแผนการเงินกัน

Salakgit kulwatthanak (SALAKJIT, DD)

จากเด็กบ้านนอก ฐานะยากจน จบปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการจากมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวเข้ามาสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า 13 ปี มีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีความฝันว่าอยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคง ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าคนเราเปิดใจให้กับเรื่องของการวางแผนชีวิต วางแผนการเงินที่รอบด้านให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเอง จะสามารถเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานะครอบครัวที่ร่ำรวยมาก่อน

Salakgit kulwatthanak (SALAKJIT, DD)

จากเด็กบ้านนอก ฐานะยากจน จบปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการจากมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวเข้ามาสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า 13 ปี มีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีความฝันว่าอยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคง ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าคนเราเปิดใจให้กับเรื่องของการวางแผนชีวิต วางแผนการเงินที่รอบด้านให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเอง จะสามารถเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานะครอบครัวที่ร่ำรวยมาก่อน

SURADA -IC (AIR.)

“เข้าใจง่าย ทำได้จริง” นิยามสั้นๆแต่ชัดเจนบวกกับประสบการณ์การทำงานที่มุ่งมั่น เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ดิฉันขอใช้ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ ที่สั่งสมมากว่า 16 ปีของการทำงาน นำท่านเข้าสู่การวางแผนทางการเงินในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งคำแนะนำและการบริการทางด้านการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความจริงใจและใส่ใจ ดิฉันพร้อม!!! “แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง?”

SURADA -IC (AIR.)

“เข้าใจง่าย ทำได้จริง” นิยามสั้นๆแต่ชัดเจนบวกกับประสบการณ์การทำงานที่มุ่งมั่น เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ดิฉันขอใช้ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ ที่สั่งสมมากว่า 16 ปีของการทำงาน นำท่านเข้าสู่การวางแผนทางการเงินในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งคำแนะนำและการบริการทางด้านการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความจริงใจและใส่ใจ ดิฉันพร้อม!!! “แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง?”

AU DD (AU, DD)

จากประสบการณ์การการทำงานด้านการเงินมาตลอด10กว่าปี ชื่นชอบในงาน บริการพบปะผู้คน ปี2552จึงผันตัวเองเองสู่ ที่ปรึกษาการเงินอย่างเต็มรูปแบบและให้บริการ บริหารการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร^_^ภายใต้สโลแกนสโลแกน one stop service.ลิขิตได้

AU DD (AU, DD)

จากประสบการณ์การการทำงานด้านการเงินมาตลอด10กว่าปี ชื่นชอบในงาน บริการพบปะผู้คน ปี2552จึงผันตัวเองเองสู่ ที่ปรึกษาการเงินอย่างเต็มรูปแบบและให้บริการ บริหารการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร^_^ภายใต้สโลแกนสโลแกน one stop service.ลิขิตได้

Vilaiporn Kamdeephon (IC) (Vilaiporn Kamdeephon (IC))

อดีต จนท ธุรกิจสัมพันธ์ธนาคาร วางแผนสินเชื่อธุรกิจให้ลูกค้ามานานกว่า20ปี ความภาคภูมิใจที่ผ่านมาทำให้หลายธุรกิจเติบโตประสพความสำเร็จจากการเป็นที่ปรึกษาทางด้านสินเชื่อธุรกิจ ปัจจุบันมุ่งมั่นให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการเงินด้วยการวางแผนการเงินรอบด้าน มีความมั่นคั่งและความมั่นคงในการใช้ชีวิต มีเข็มทิศการเงินที่ถูกต้อง จากที่ ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

Vilaiporn Kamdeephon (IC) (Vilaiporn Kamdeephon (IC))

อดีต จนท ธุรกิจสัมพันธ์ธนาคาร วางแผนสินเชื่อธุรกิจให้ลูกค้ามานานกว่า20ปี ความภาคภูมิใจที่ผ่านมาทำให้หลายธุรกิจเติบโตประสพความสำเร็จจากการเป็นที่ปรึกษาทางด้านสินเชื่อธุรกิจ ปัจจุบันมุ่งมั่นให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการเงินด้วยการวางแผนการเงินรอบด้าน มีความมั่นคั่งและความมั่นคงในการใช้ชีวิต มีเข็มทิศการเงินที่ถูกต้อง จากที่ ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

PRAPUSSORN JANWARIN (IC) (OBBY, IC)

จากอดีตนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและออดิเตอร์โรงแรม สู่ประสบการณ์ 7 ปีในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การตลาด วางแผนภาษีและประกันชีวิตให้แก่ชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมากกว่า 300 ราย ปัจจุบันและอนาคตมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครบวงจรให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยประสบการณ์และมาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนล

PRAPUSSORN JANWARIN (IC) (OBBY, IC)

จากอดีตนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและออดิเตอร์โรงแรม สู่ประสบการณ์ 7 ปีในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การตลาด วางแผนภาษีและประกันชีวิตให้แก่ชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมากกว่า 300 ราย ปัจจุบันและอนาคตมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครบวงจรให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยประสบการณ์และมาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนล

Dr. Veeraya Jiradilok (IC) (Dr.Vee)

จากประสบการณ์การการทำงานด้านการเงินมาตลอด10กว่าปี ชื่นชอบในงาน บริการพบปะผู้คน ปี2552จึงผันตัวเองเองสู่ ที่ปรึกษาการเงินอย่างเต็มรูปแบบและให้บริการ บริหารการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร^_^ภายใต้สโลแกนสโลแกน one stop service.ลิขิตได้

Dr. Veeraya Jiradilok (IC) (Dr.Vee)

จากประสบการณ์การการทำงานด้านการเงินมาตลอด10กว่าปี ชื่นชอบในงาน บริการพบปะผู้คน ปี2552จึงผันตัวเองเองสู่ ที่ปรึกษาการเงินอย่างเต็มรูปแบบและให้บริการ บริหารการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร^_^ภายใต้สโลแกนสโลแกน one stop service.ลิขิตได้

Preeyanun Wacharareungchai (MINT, DD)

คำว่า "อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” นี่คือ นิยามหลักในเส้นทางการทำงานที่มากกว่า 16 ปี และทุกประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากลูกค้ามากกว่า 1,000 ท่าน สร้างแรงบันดาลใจ ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริหารเงิน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิต ด้วยแผนการเงินแบบองค์รวม และวันนี้เรา “พร้อม” ที่จะเดินเคียงข้างคุณ

Preeyanun Wacharareungchai (MINT, DD)

คำว่า "อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” นี่คือ นิยามหลักในเส้นทางการทำงานที่มากกว่า 16 ปี และทุกประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากลูกค้ามากกว่า 1,000 ท่าน สร้างแรงบันดาลใจ ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริหารเงิน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิต ด้วยแผนการเงินแบบองค์รวม และวันนี้เรา “พร้อม” ที่จะเดินเคียงข้างคุณ