ออมอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ

ออมอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ

ออมอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ

ก่อนอื่นเรามาทบทวนว่า เงินเฟ้อ คืออะไร?มีผลกระทบอย่างไร?

เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่สินค้าและบริการมีราคาที่สูงขึ้น เมื่อเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่กับพวกเราทุกคน ในขณะที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินที่ลดลงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมโดยนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อไม่ให้อัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป

แน่นอนว่าเรื่องของเงินเฟ้อกับการบริหารจัดการเงินในอนาคตย่อมสัมพันธ์กัน คุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าอัตราเงินเฟ้อโตต่อเนื่องเราคงต้องใช้จ่ายมากขึ้น และการเตรียมเงินเพื่อที่ใช้ก็ต้องมีให้มากพอเช่นกัน

ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมอย่างไร? ให้ชนะเงินเฟ้อ

ตั้งแต่เด็กๆ การออม คือ คำแรกที่เราได้รู้จัก ออมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะชนะเงินเฟ้อคงเป็นคำถามที่น่าสนใจ การออมที่ดีควรจะต้องมีผลตอบแทนรวมอยู่ด้วยไม่ใช่การเก็บเงินอย่างเดียวแต่ไม่ผลิดอกออกผลเมื่อเวลาผ่านไปจะได้ไม่เสียเวลาในการออมเงิน เพราะอัตราเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายต่างๆ รอเราอยู่ในอนาคตและไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลงเพราะฉะนั้นการออมอย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นการบริหารจัดการเงินเบื้องต้นที่ต้องทำ

                ในปัจจุบันเราถือว่า การออมการลงทุนน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง ที่สามารถเป็นทางเลือกในบริหารจัดการทางการเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น การออมขั้นพื้นฐานคือการฝากธนาคารจะมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำแต่ข้อดีคือมีสภาพคล่องสูงดังนั้นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินฝากควรเป็นการออมเพื่อใช้จ่ายยามจำเป็นหรือฉุกเฉินพูดกันง่ายๆว่าเงินสำรอง หรือแม้แต่การทำประกันแบบสะสมทรัพย์ก็จัดเป็นการออมอีกรูปแบบหนึ่งที่ผลตอบแทนไม่สูงมากแต่รับรองเป้าหมายการออมเงินได้ชัดเจนแน่นอน ถัดขึ้นมาอีกหน่อยสำหรับพนักงานบริษัทฯก็อาจจะออมผ่านทางกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะมี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช การรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็เป็นช่องทางในการออมที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความแตกต่างกัน

                การออมเพื่อการลงทุนเป็นการบริหารเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม คงต้องมาคู่กับการลงทุน พอมีคำว่าลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น เราก็จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและเงื่อนไขที่รับได้ด้วย และนอกเหนือจากนั้นการออมที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน เราจะเห็นผู้คนเริ่มสนใจและเริ่มศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เช่น กองทุนรวมที่ใช้ลดหย่อนภาษี LTF ,RMF ซึ่งได้ทั้งผลตอบแทนจากการออมและสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย หรือแม้แต่กองทุนรวมประเภทต่างๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนภายในประเทศ หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือแม้จะเป็นตราสารทุน ซึ่งก็จัดเป็นการออมเพื่อการลงทุนในประเภทกองทุนรวมได้เช่นกัน ข้อดีการออมเพื่อการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็จะมีผู้จัดการกองทุน และทีมงานมืออาชีพช่วยดูแลและบริหารจัดการการลงทุนให้ ซึ่งก็จะมีให้หลายนโยบายให้เลือกในการลงทุนอย่างมากมาย โดยผู้ลงทุนก็ต้องพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมกับศักยภาพและการยอมรับความเสี่ยงที่รับได้ เพื่อที่จะออมเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานเงื่อนไขที่ยอมรับได้ สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูง และมีศักยภาพทางการเงินที่ดีก็อาจจะลงทุนในหุ้น บ้างก็เรียกว่า  การออมหุ้น ซึ่งก็จัดเป็นการออมเพื่อการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน การออมเพื่อลงทุนยังมีอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเช่า คอนโดมิเนียม ก็ล้วนแต่เป็นการลงทุนซึ่งสามารถจัดเป็นประเภทหนึ่งของการออมได้ด้วยเช่นกัน

 

                การออมที่สำคัญต้องไม่เป็นหนี้ เพราะการออมคือ การคงไว้ รักษาไว้ รวมถึงทำให้เกิดดอกออกผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน


อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเราอยู่ระหว่าง 0% - 3.5% เพราะฉะนั้นในการวางแผนการออมเงินไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เช่น การวางแผนออมเงินเพื่อเกษียณ การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตร หรือการออมเพื่อการลงทุนอื่นๆ ควรจะมีอัตราผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การออมอย่างถูกวิธีควรเลือกการออมที่เหมาะสม ทั้งความคุ้มค่าในการออมเพราะต้องเสียเวลาในการออมและต้องให้ได้ผลตอบแทนที่มากพอที่จะชนะเงินเฟ้อเพื่อให้มีเงินมากพอที่จะจับจ่ายใช้สอยในวันข้างหน้ายิ่งถ้าเป้าหมายทางการเงินมีความต้องการปริมาณเงินในการใช้จ่ายมากก็ยิ่งต้องละเอียดกับการวางแผน เพื่อจะไม่เป็นปัญหาในอนาคต และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

                เรื่องการออมเงินเพื่อชนะเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องยากถ้าเข้าใจและวางแผนอย่างถูกวิธี นอกเหนือจากการศึกษาด้วยตัวเองแล้วปัจจุบันนี้ยังมีผู้ที่สามารถแนะนำการลงทุนรวมถึงวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบโดยคุณสามารถมีแผนการเงินที่เป็นเฉพาะของคุณหรือของครอบครัวที่จะมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างถูกต้อง คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคุ้มเวลาที่เสียไป ที่สำคัญเป้าหมายทางการเงินคุณก็จะสำเร็จบรรลุได้ตามความประสงค์ครับ

 

Toy DD

IC