เก็บเงินเกษียณเริ่มเมื่อไหร่ดีเอ่ย

เก็บเงินเกษียณเริ่มเมื่อไหร่ดีเอ่ย

เก็บเงินเกษียณเริ่มเมื่อไหร่ดีเอ่ย ??

คุณคิดเริ่มเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ค่ะ !! คนส่วนใหญ่จะมองเรื่องเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว และคิดว่าจะมีอายุไม่ยืนยาวเนื่องจากทำงานมีความเครียด ดังนั้นจึงไม่ได้มีการเตรียมพร้อม มารู้ตัวอีกทีก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีที่จะสามารถทำงานหาเงินได้

โดยทั่วไปแล้วเราจะเรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ 25 ปี และทำงานถึงอายุ 60 ปี แสดงว่าเรามีเวลาทำงานเพียง35 ปี และเงินที่หามาได้ในช่วงเวลา 35 ปีจะถูกใช้ในช่วงเวลาหลังเกษียณ ช่วงเวลาหลังเกษียณจะยาวสักเท่าไหร่กัน เป็นคำถามที่ยากจะตอบ เราสามารถประเมินอายุได้จากอายุบรรพบุรุษของเราที่ยืนยาวที่สุดบวกด้วย 8 เราอาจจะตกใจกับคำตอบที่ได้อย่างแน่นอน

การวางแผนเกษียณ ควรคำนึงอายุที่ยาวนานที่สุดที่เป็นไปได้ เพราะถ้าประเมินอายุหลังเกษียณน้อยเกินไป อาจทำให้มีเงินไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์มากมายทำให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตหลังเกษียณของหลายคนยังไม่ดีเท่าที่ควร เราต่างคาดหวังชีวิตที่ดี และมีความสุขเมื่อวันที่หยุดทำงาน

หลังจากเราประเมินอายุกันแล้ว เราต้องประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยให้คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งควรเตรียมเงินไว้ไม่น้อยกว่า 70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ

ยกตัวอย่างเช่น                                                                                                

นาย A อายุ 40 ปี ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 50,000 บาท ดังนั้นอีก 20 ปี เมื่อเกษียณ.   จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 90,306 บาท เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ 3% ดังนั้นตอนเกษียณนาย A ต้องเตรียมเงินไม่น้อยกว่า 70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ โดยต้องเตรียมเดือนละ 63,214 บาท เพื่อใช้สำหรับค่าใช่จ่ายประจำ และค่าประกันสุขภาพ

นาย A มีบรรพบุรุษอายุ 82 ปี และคาดว่านาย A จะมีอายุถึง 90 ปี โดยนาย A ต้องเตรียมเงินไว้ใช้ในช่วงชีวิตหลังเกษียณถึง 30 ปี ดังนั้น นาย A ต้องมีเงินไว้ใช้ตอนอายุ 60 ปี ทั้งสิ้น 63,214 x 12 x 30 = 22.8 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่เราต้องมีหลังเกษียณเป็นหลัก 20 ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราควรเริ่มเตรียมความพร้อมเก็บเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน เพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณอยู่อย่างสุขสบาย และไม่ต้องเจอกับวิกฤตที่ว่า ...                                                                     

เรื่องน่าเสียดายที่ตายแล้วยังใช้เงินไม่หมด แต่เป็นเรื่องน่าสลดที่เงินหมดแล้วยังไม่ตาย     

Dr.Vee, IC