5 ข้อออมเงินวิถีมนุษย์เงินเดือน

5 ข้อออมเงินวิถีมนุษย์เงินเดือน

      5 ข้อออมเงินวิถีมนุษย์เงินเดือน

 

 เงินออมใครละไม่อยากมี โดยเฉพาะ ผู้ที่มีรายได้รับเป็นเงินเดือนประจำทำงานด้วยการใช้ความคิดที่ร่ำเรียนร่วมกับทักษะประสบการณ์ลงแรง แลกด้วยเวลา ถึงสิ้นเดือนรับรายได้เราทุกคนอยากจะมีเงินเก็บเพื่ออนาคตที่สดใส ลองดูว่ารายได้ประจำเก็บออมให้มีเงิน เริ่มต้นอย่างไรกัน

    

      1 เริ่มจากวาดภาพทางความคิดมโนสิ่งที่อยากได้ อยากมี  ให้ชัดเจน หรือถ่ายรูป ติดไว้หน้ากระจกแต่งตัว เอาที่มองเห็นทุกวัน เพื่อจดจ่อสิ่งที่อยากได้ เช่น อยากได้บ้านแบบไหน รถยนต์ยี่ห้ออะไร หามาพกติดตัวเป็นรูปภาพยิ่งดีใหญ่ แค่คิดก็สำเร็จแล้วค่ะ

  

      2 ตั้งเป้าหมายให้smart โดยการถามตัวเองก่อนเลยจะเอาเงินเก็บนี้ไป เพื่อทำอะไร เมื่อไหร่ เท่าไหร่ เรียงลำดับให้คะแนนความสำคัญในแต่ละเป้าหมายด้วย เช่น ตั้งเป้าหมาย ซื้อรถยนต์ป้ายแดงอีโค่คาร์ใน 3 ปี  ราคารถยนต์ 600,000 บาท สำคัญอันดับแรก เป็นต้น

 

       3 แบ่งเป้าหมายให้เล็กลงเพื่อที่จะทำให้บรรลุได้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง รถยนต์ราคา 600,000 บาท เก็บทีเดียว 3 ปีให้ได้ 6 แสนดูจะเป็นภาระไม่ได้ใช้ไม่ได้กินกันพอดี  ใช้วิธี เริ่มจากเก็บเงินดาวน์ ให้ได้ 25% ของราคารถยนต์ก่อนคือ 150,000บาท ซึ่งที่เหลือสามารถเลือกจัดไฟแนนซ์เพื่อผ่อนชำระได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม วิถีชีวิตแบบนี้จะได้ชิลๆเก็บเกี่ยวความสุขได้พร้อมๆกับมีเงินเก็บด้วย

 

       4 จดบันทึกทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้รู้สถานการณ์ตัวเอง สร้างวินัยทางการเงิน โดยเก็บก่อนใช้เสมอ มากกว่า 10% ของรายได้ยิ่งดี คราวนี้มาดูจากตัวอย่าง สมมุติมี รายได้เดือนละ 25,000 บาท แยกเงินเก็บเพื่อเป้าหมายดาวน์รถ 4,000 บาท ที่เหลือ 21,000 บาท คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เผื่อเงินฉุกเฉินเพื่อสำรองสภาพคล่อง อื่นๆเหล่านี้ จัดสรรได้ถ้าเราบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ทุกวัน

 

        5 มีวินัยนำเงินเก็บทุกเดือน ลงทุนให้ถูกที่ตามระยะเวลาที่ต้องนำเงินนี้ออกมาใช้ และเหมาะสมกับความเสี่ยง จากตัวอย่าง เป้าหมายระยะสั้น ภายใน 3 ปีต้องการนำเงินเก็บไปดาวน์รถ 150,000 บาท สามารถเลือกนำเงินเก็บรายเดือนนี้ไปฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ไม่เกิน 36 เดือน ผลตอบแทนไม่เสียภาษี ซึ่งไม่มีความเสี่ยง ตามตารางเปรียบเทียบ


 

*อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ แบบ ฝากประจำ 3 เดือนหลังหักภาษี ,ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ทรัพย์ทวี แบบไม่เสียภาษี *

         

     จากตารางเป็นการเปรียบเทียบทำให้เห็น เงินต้นเก็บในแต่ละเดือนอัตราผลตอบแทน และ ระยะเวลาในการเก็บเงิน ซึ่งเป้าหมายคือเงิน 150,000บาท อันนี้ยังไม่รวม ถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทำให้ราคารถยนต์และเงินดาวน์ต้องเพิ่มขึ้นอีก การลงทุนจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่ต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงและระยะเวลาที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญด้วย

 

        ถ้าวันนี้เราเริ่มเก็บเงินจากวิธีง่ายๆ ชัดเจนในเป้าหมาย ,แบ่งเป้าหมายให้เล็กลง ,ทำบัญชีรับ-จ่าย ,มีวินัยเก็บก่อนใช้ ,นำเงินไปลงทุนเพิ่มพูนผลตอบแทน เพียงแค่นี้ วิถีมนุษย์เงินเดือนสไตล์ ชิล ชิล มีความมั่งคั่งแน่นอนค่ะ

 

         

 Jidapa Srimuang, CFP®

       นักวางแผนการเงิน